3atp 3Technik informatyk/ technik geodeta po szkole podstawowej
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 TSiAI_inf-1/2 ER 22
Ćw_geod-2/2 JF 33
witr. i ap.-1/2 ER 22
geodezja og.-2/2 JF 29
Eks_lsk-2/3 KC 30
geodezja inż-3/3 JF 29
religia JP 23 wdz AW s. 22
2 8:35- 9:20 matematyka KA 14 ASO_inf-1/3 KL 31
Eks_lsk-2/3 KC 30
geodezja og.-3/3 JF 29
Eks_lsk-1/3 KC 30
ASO_inf-2/3 KL 31
geodezja inż-3/3 JF 29
religia JP 23 r_matematyka KA 14
3 9:25-10:10 chemia AB 23 ASO_inf-1/3 KL 31
Eks_lsk-2/3 KC 30
geodezja og.-3/3 JF 29
Eks_lsk-1/3 KC 30
ASO_inf-2/3 KL 31
geodezja inż-3/3 JF 29
matematyka KA 14 matematyka KA 14
4 10:15-11:00 Podst. przed KM 39 fizyka SN 35 TSiAI_inf-1/2 ER 22
geomatyka-2/2 JF 29
geografia WK 21 j.angielski-1/2 WG 28
j.niemiecki-2/2 ST 9
5 11:15-12:00 zaj. z wych. BA 14 wf BA GSS r_informat.-1/2 JW 38
Ćw_geod-2/2 JF 29
historia GZ 4 j.niemiecki-1/2 ST 9
j.angielski-2/2 WG 28
6 12:05-12:50 j.polski 12 j.polski 12 urz.tech.kom-1/2 KC 30
Ćw_geod-2/2 JF 29
wf BA GSS j.angielski-1/2 WG 28
j.niemiecki-2/2 ST 9
7 12:55-13:40 j.niemiecki-1/2 ST 25
j.angielski-2/2 WG 28
j.polski 12 Tw_adm_bd-1/2 LS 33
pr.. obl. i-2/2 JF 29
wf BA GS3 Tw_adm_bd-1/2 LS 33
r_geografia-2/2 WK 21
8 13:45-14:30 historia GZ 4 Eks_lsk-1/3 KC 30
informatyka-2/3 JW 31
syst. operac-1/2 KL 31
pr.. obl. i-2/2 JF 29
informatyka-1/2 JW 38 biologia AP 24
Obowiązuje od: 10 maja 2022 roku
Drukuj plan
wygenerowano 09.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum